راهنمای دریافت خسارت

درمان تکمیلی بیمه ایران

اطلاعات مورد نیاز بیمه گزاران محترم طرف قرارداد شرکت“بیمه ایران” در خصوص بیمه درمان تکمیلی

استفاده کنندگان از خدمات:

  1. کارکنان شرکت بیمه‌گزار به عنوان سرپرست خانواده، همسر دائمی، فرزندان و سایر افراد تحت تکفل که به تبع بیمه شده اصلی دارای پوشش تامین اجتماعی یا سایر بیمه‌گران به‌عنوان بیمه‌گر اول باشند.
  2. شوهر و فرزندان خانم‌های شاغل
  3. پدر و مادر غیر تحت تکفل

درمان تکمیلی بیمه پارسیان

اطلاعات مورد نیاز بیمه گزاران محترم طرف قرارداد شرکت بیمه پارسیان  در خصوص بیمه درمان تکمیلی

استفاده کنندگان از خدمات:

  1. کارکنان شرکت بیمه‌گزار به عنوان سرپرست خانواده، همسر دائمی، فرزندان و سایر افراد تحت تکفل که به تبع بیمه شده اصلی دارای پوشش تامین اجتماعی یا سایر بیمه‌گران به‌عنوان بیمه‌گر اول باشند.
  2. شوهر و فرزندان خانم‌های شاغل
  3. پدر و مادر غیر تحت تکفل

دریافت خسارت اتومبیل

جهت دریافت هرگونه اطلاعات درخصوص مراکز پرداخت خسارت بیمه گر در استان و یا شهر خود به اطلاعات اشاره شده در پشت بیمه نامه توجه فرمایید.

  • اصل بیمه نامه شخص ثالث
  • اصل بیمه نامه بدنه (درصورت داشتن بیمه نامه)
  • کارت شناسایی وسیله نقلیه (کارت خودرو)
  • کروکی پلیس از صحنه تصادف ( برای خسارت های بیش از هفتاد میلیون ریال) و تصادفاتی که منجر به جرح و فوت می شود
دریافت مشاوره!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
پاسخگویی به سوالات شما در کمترین زمان