بیمه اتومبیل حافظان آرامش مانا

در این مطلب به انواع بیمه اتومبیل حافظان آرامش مانا می پردازیم.

مسئولیت راننده را در مقابل اشخاص دیگر (ثالث) بیمه می‌کند. منظور از شخص ثالث، کلیه اشخاصی است
که در اثرحوادث وسائل نقلیه موتوری زمینی دچار زیانهای بدنی
و یا مالی می‌شوند؛ اعم از اینکه داخل و یا خارج از وسیله نقلیه بیمه شده باشند، بغیر از راننده مسبب حادثه.

خطرات مورد تعهد:

1- تصادف، تصادم، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه
2-خسارتهایی که از محمولات وسیله نقلیه به اشخاص ثالث وارد می‌شود.
3-پرداخت غرامت فوت و نقص عضو دائم و موقت اشخاص ثالث شامل دیه و ارش (دیه نقص عضو موقت که توسط قاضی تعیین می‌شود)
4-جبران هزینه‌های درمانی ناشی از مصدومیت اشخاص ثالث در سوانح رانندگی؛ چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد.
5- جبران خسارتهای مالی وارد به اشخاص ثالث

خطرات خارج از تعهد:

1- خسارت‌های وارده به وسایل نقلیه مسبب حادثه
2- خسارت‌های وارده به محمولات وسائل نقلیه مورد بیمه
3- خسارت‌های مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو
4- خسارت‌های ناشی از محکومیت جزایی و پرداخت جرایم
5- خسارت‌های ناشی از حوادثی که در خارج از کشور اتفاق می‌افتد؛
مگر اینکه توافقی بین بیمه‌گر و بیمه‌گزار در این موضوع شده باشد.

توجه: در نگهداری از اصل بیمه نامه ثالث دقت بیشتری صورت گیرد زیرا درصورت مفقود شدن اصل بیمه نامه بیمه نامه المثنی صادر نمی گردد
و بیمه گر صرفاً گواهی مفقودی بیمه نامه را صادر می نماید. بیمه‌های اصلی اتومبیل، بیمه بدنه و بیمه شخص ثالث هستند؛
با وجود این دو بیمه، کلیه خطراتی که برای اتومبیل بیمه‌شده، سرنشینان داخل آن و افراد و اشیای خارج از آن اتفاق می‌افتد قابل پوشش است.
پوشش بیمه حوادث راننده فقط برای جبران خسارتهای جانی (نقص عضو و فوت) وارد به راننده اتومبیل مسبب حادثه که به لحاظ قانونی ،
شخص ثالث تلقی نمی‌شود را تحت پوشش قرار می دهد.

در بیمه شخص ثالث، راننده مسبب حادثه شخص ثالث محسوب نمی شود
و در صورت بروز حادثه از محل بیمه نامه شخص ثالث غرامت دریافت نمی کند.
در صورت بروز حوادث تحت پوشش بیمه، راننده اتومبیل مسبب حادثه می تواند غرامت و هزینه‌های پزشکی خود را دریافت کند
از طریق این بیمه هزینه های یاد شده
تا سقف مشخص یعنی میزان تعهد بیمه نامه در صورتیکه مشمول قانون دیگری نباشد به وی پرداخت خواهد شد.

خطرات مورد تعهد:

چنانچه راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه بیمه شده در اثر حادثه جان خود را از دست داده یا مصدوم و مجروح گردد،
بیمه‌گر مبلغی به عنوان غرامت به بازماندگان بیمه شده
(در صورت فوت )یا خود وی می‌پردازد. حداقل تعهد بیمه گر در این بیمه نامه معادل دیه ریالی یک مرد مسلمان می باشد.
نکته: بیمه‌گزار متعهد است هرگونه تغییر در مشخصات وسیله نقلیه مذکور در بیمه نامه یا انتقال آن را ظرف 5 روز به بیمه‌گر اطلاع دهد.
پوشش های این قرارداد شامل حوادثی است که در محدوده جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران رخ دهد
و تعمیم آن به حوادث خارج از کشور مشروط به توافق خاص بیمه گر است .

دریافت مشاوره!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
پاسخگویی به سوالات شما در کمترین زمان